50 COMMENTS

  1. በእናታች እናተ ለብርብላችሁ ታወጣላችሁ
    ግንእኛስ እናትየለን የሙቱትንስናይ
    ልባችን ዳግምእየተሰበር
    ኡፍፍፍፍፍፍፍፍ

  2. ጎደኞቸ ይግል ህይወታችሁን እዛው ከባለጉዳያችሁ ጋር ጨርሱ እዚህ የኮሜንት መስጫ ነው

Comments are closed.