50 COMMENTS

  1. ውይ አጉል ስልጣኔ እምየ ኢትዮጵያን አታሰድቡ ባህላችን አይደለም መመነቃቀር ፈጣሪ ይቅር ይበላችኩ

  2. ምንኛ ነው ሴት ልጅ እንደዚህ እንደቱባ ክር ስትተረተርና። እንደዘንባባ ስትሰነጣጠቅ አይ አውሮፓውያን ስንቱን አስጸይልፊ ነገር አስተማሩን መቼስ ይሄ ቀደም እናቶቻችን ቢያዪ"በአቋራጭ ያበደ ትውልድ "ብለው ይጮሁ ነበር

Comments are closed.