50 COMMENTS

  1. ሥደተኛው ልጂ 😭😭😭አይ ሥደት እኩዋን በሠላም ወደሀገርህ ገባህ ተጨንቄየ ነበር የአንተን መጨረሻ እሥከማይ

  2. ኮሜታተሮች እንደት አመሻችሁ
    በስደትም በአገር ውስጥም ያለነው
    ውድ የኢትዮጵያ ልጆች በያለንበት ሰላማችን ይብዛ
    አሜን ፫
    ሰላም እደሩ!!!😍

Comments are closed.